Oʼquvchilarni kasbga
yoʼnaltirish va pedogogik-
psixologik tashxis
faoliyatini tashkil etish
shoʼʼbasi metodisti

2021-yildan buyon Chortoq tuman xalq ta’limi bo’limi Oʼquvchilarni kasbga yoʼnaltirish va pedogogik- psixologik tashxis faoliyatini tashkil etish shoʼʼbasi metodisti lavozimida ishlab kelmoqda