Joriy yilning 24-avgust sanasida Chortoq tuman xalq ta’limi bo’limiga qarashli 9-sonli maktabda xorijiy tillar metod birlashma rahbarlari va yosh pedagog-ustozlar uchun, yangi o’quv yili oldidan “Ustozlar Milliy Forumi-2022” shiori ostida o’quv-seminari bo’lib o’tdi. O’quv seminariga respublika Ustozlar Milliy Forumida qatnashgan, 6-sonli maktabni ingliz tili fani o’qituvchisi F.Raxmonberdiyeva, 7-sonli maktabni Ingliz tili fani o’qituvchisi M.Asqarova va 9-sonli maktabning ingliz tili fani o’qituvchisi I.Jo’roboyevlar seminar ishtirokchilariga Milliy o’quv dasturining mazmun-mohiyati, shu dastur asosida 5-6-7-10-11sinf rus tili va adabiyot darsliklarining yaratilishi, darsliklardagi yangiliklar, o’zgarishlar, qolaversa, o’quvchilarning kreativ fikrlashga yo’naltiruvchi mavzularda turli xil yangi metod va o’yinlardan foydalanib, qiziqarli trening mashg’ulotlari tashkil etdilar.


On August 24 of this year, the School No. 9 under the Department of public education of the Chartak district hosted a training seminar for Method-building leaders and young teachers, under the slogan “National Forum of teachers 2022” before the new academic year. Participated in the training seminar at the National Forum of Teachers of the Republic, taught the school N 6 in English. Rakhmonberdiyeva teacher of English language at school N 7 M.Askarova and teacher of English at school N 9 I.Juraboyevs organized interesting training sessions for the participants of the seminar using the content of the national curriculum, the creation of textbooks of the Russian language and literature 5-6-7-10-11classes on the basis of this program, news, changes in textbooks, as well as various new methods and games on topics aimed at creative thinking of students.

Leave a Reply

Your email address will not be published.