Month: August 2022

2022-2023-o’quv yilida Namangan va Sirdaryo viloyatlari umumta’lim muassasalarining boshlang’ich sinflarida ona tili va o’qish savodxonligi hamda matematika fanlarini tajriba-sinovdan o’tkazish va o’qituvchilarning malakasini oshirish bo’yicha o’quv mashg’ulotlari o’tkazilmoqda.

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirining 2022-yil 22-iyuldagi 239-sonli “2022-2023-o’quv yilida Namangan va Sirdaryo viloyatlari umumta’lim muassasalarining boshlang’ich sinflarida ona tili…